czwartek, 10 maja 2012


 Fonetyka języka angielskiego i amerykańskiego - animacje

Na poniższej stronie znajdziecie video opracowane przez University of Iowa. To zbiór świetnych animacji pokazujących jak pracują narządy artykulacyjne podczas wypowiadania poszczególnych głosek. Jest to prezentacja dotycząca fonetyki języka angielskiego i amerykańskiego. Niektóre głoski wypowiadane są w ten sam sposób. Jednak zobaczcie jak wymawiana jest głoska [r] :).

Źródło:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz