niedziela, 15 kwietnia 2012


TERAPIA LOGOPEDYCZNA GŁOSKI [S]
Logopedka zdiagnozowała u dziecka sygmatyzm boczny obustronny głoski [s]. Film pokazuje metodę wywołania i utrwalania głoski [s]. Terapeutka wywołała głoskę [s] stosując metodę "leniwego, przedłużonego [t]". Nietypowo rozpoczęła utrwalanie głoski [s] w wygłosie (na końcu) wyrazów, następnie uczyła dziecko wypowiadać głoskę [s] w nagłosie (na początku) wyrazów - rozpoczynających się na głoskę "ch". Terapia logopedyczna prowadzona jest twarzą w twarz. Wnioskując po akcencie, myślę że film został nagrany w USA.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz