poniedziałek, 14 maja 2012

W USA maj został ogłoszony "MIESIĄCEM LEPSZEGO SŁUCHU I MOWY". Akcja jest zorganizowana przez  ASHA - American Speech-Language-Hearing Association. Jej ideą jest zwiększenie świadomości, nt. zaburzeń komunikacji, a także promocja terapii logopedycznej, która może podnieść jakość życia, tych którzy mają problemy ze słuchem oraz z nadawaniem i rozumieniem mowy.
Źródło:
http://blog.asha.org/2012/05/10/better-hearing-speech-month-roundup-week-2/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz