czwartek, 11 października 2012

ZAPRASZAM NA SZKOLENIE, PT.
"Podstawy ortodoncji dla logopedów.
Diagnozowanie i usprawnianie wymowy osób
z wadą zgryzu."


PROWADZĄCA: dr n. hum. Lilianna Konopska
Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowca na Podyplomowych Studiach Logopedii i Glottodydaktyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

MIEJSCE: Bydgoszcz 

CZAS TRWANIA: 16 godzin dydaktycznych (2 dni)

TERMIN: 27-28.10.2012 (sobota – niedziela)

CENA: 260 zł/osoby (koszt udziału w szkoleniu zawiera: materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerw kawowych, 1 obiad – sobota, zaświadczenie udziału w szkoleniu) 

ZGŁOSZENIE: Wypełniony formularz zgłoszenia LUB mail z danymi:
  • imię i nazwisko,
  • mail,
  • telefon,
  • ewentualne dane do wystawienia faktury
należy przesłać na adres: fundacja_acpl@o2.pl 
   
ORGANIZATOR: Fundacja Akademickie Centrum Pomocy Logopedycznej - www.acpl.pl
 
CELE SZKOLENIA:
Celem warsztatu jest zapoznanie słuchaczy z podstawową problematyką ortodontyczną i związku ortodoncji z logopedią. Szczegółowe cele sprowadzają się do:
· ukazania zmienności rozwojowej narządu żucia na tle rozwoju osobniczego,
· zaznajomienia z charakterystyką zaburzeń zgryzowo-zębowych w obrębie narządu żucia,
· zaznajomienia z zastosowaniem ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej diagnozie,
· zaznajomienia z logopedycznym diagnozowaniem i usprawnianiem wymowy osób z wadą zgryzu (standardy).

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Wprowadzenie do ortodoncji. Podstawowe pojęcia w ortodoncji. Cele i zadania ortopedii szczękowej.
2. Rozwój zgryzu na tle rozwoju osobniczego (okres płodowy, zgryz w okresie noworodkowym i niemowlęcym, zgryz w uzębieniu mlecznym, zgryz w okresie uzębienia mieszanego, zgryz w uzębieniu stałym).
3. Klasy Angle’a. Nagryz pionowy i poziomy. Zwarcie centralne.
4. Norma biologiczna jako podstawa rozpoznania ortodontycznego.
5. Etiologia zaburzeń w budowie i czynności zespołu twarzowo-szczękowego.
6. Wady zgryzu – charakterystyka zaburzeń:
· podłużnych (wady dotylne i doprzednie),
· pionowych (zgryzy otwarte i głębokie),
· poprzecznych (zgryzy krzyżowe i przewieszone).
7. Nieprawidłowości zębowe – zaburzenia dotyczące położenia, budowy, wielkości, liczby
i tempa rozwoju zębów.
8. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.
9. Związek wad zgryzu i wad wymowy w literaturze przedmiotu.
10. Wspólne uwarunkowania wad zgryzu i wad wymowy.
11. Zniekształcenia dźwiękowej formy wypowiedzi u osób z wadami zgryzu:
· występowanie wady wymowy u osób z wadami zgryzu,
· występowanie pozanormatywnych realizacji fonemów języka polskiego,
· występowanie niepożądanych cech fonetycznych w wadliwych realizacjach polskich fonemów spółgłoskowych,
· występowanie niepożądanych cech fonetycznych w wymowie osób z wadą zgryzu.
12. Logopedyczne diagnozowanie i usprawnianie wymowy osób z wadą zgryzu.
Po uzyskaniu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać przelewu na numer konta bankowego:
BRE BANK 64114010520000595049001001
Fundacja Akademickie Centrum Pomocy Logopedycznej
Ul. Koszarowa 10/13
85-324 Bydgoszcz
W tytule prosimy wpisać:
SZKOLENIE: ORTODONCJA – na cele statutowe oraz imię i nazwisko
· Jeżeli będą Państwo mieli pytania bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy ( fundacja_acpl@o2.pl) bądź telefoniczny (883 640 555 Agnieszka Haska);

www.acpl.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz