niedziela, 10 lutego 2013

SLI, ROZWÓJ JĘZYKOWY, CZYTANIE - PISANIE
(Specific Language Impairment, language development, reading-writing) 
Hasłem Europejskiego Dnia Logopedy w 2013 roku

SLI - Specyficzne zaburzenie językowe (Specific Language Impairment ) występuje u 7% dzieci i polega na trudnościach w używaniu języka. „Dzieci z SLI później uczą się mówić, a gdy już zaczną mówić, ich możliwości językowe są ograniczone: mają ubogi słownik, problemy z gramatyką, nie rozumieją bardziej złożonych zdań. Często pojawia się u nich także dysleksja. Dzieci te, mimo że mają dobry słuch, są sprawne intelektualnie, nie mają zaburzeń neurologicznych ani cech autyzmu,  są narażone na dotkliwe niepowodzenia edukacyjne, które mają negatywny  wpływ na ich dalsze życie. Według szacunków w Polsce jest około 300 tysięcy dzieci z SLI. Większość z nich nie jest diagnozowana i nie ma możliwości otrzymania  należnej pomocy."


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz