Konferencja


KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA

pod hasłem: 
Dziecko i dorosły w obliczu
 zaburzeń mowy, języka, komunikacji i czynności prymarnych.

Konferencja odbyła się 25 października 2014 r. (sobota) w Bydgoszczy i miała charakter wykładowo-szkoleniowy. Udział w konferencji potwierdzili wybitni i szanowani wykładowcy z całej Polski.
Po konferencji planowane jest wydanie monografii.

Organizatorki
Agnieszka Haska
Agnieszka Hamerlińska-Latecka

PROGRAM KONFERENCJI
8:00-9:00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9:00-9:05
Powitanie gości:
- IQ Agnieszka Haska
- Centrum Terapii Dobra Mowa Agnieszka Hamerlińska-Latecka
9:05-11:30
WYKŁADY PLENARNE
9:10-9:55
prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
Programowanie terapii logopedycznej w przypadku zaburzeń czynności prymarnych
9:55-10:40
dr hab. Jolanta Panasiuk
Strategie terapii logopedycznej w przełamywaniu sensorycznych i motorycznych mechanizmów zaburzeń rozwoju mowy
10:40-11:20
dr Barbara Ostapiuk
Fonetyczne cechy niedystynktywne w fakultatywnych realizacjach polskich fonemów
11:20-11:30
Dyskusja
11:30-12:30
Przerwa kawowa/kanapkowa
Targi Logopedyczne
12:30-12:50
lek.med. Katarzyna Gizińska
Elementy laryngologii w logopedii
12:50-13:20
dr Monika Zielińska
Mutyzm wybiórczy
13:20-13:40
mgr Anna Rejek
Dlaczego warto przeprowadzać trening jedzenia u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  i jak to zrobić?
13:40-14:00
mgr Wioleta Urban
Psychologiczne podłoże zaburzeń mowy - studium przypadku pacjenta z objawami afazji
14:00-14:20
mgr Agnieszka Kwiatkowska
Co chcą nam powiedzieć osoby w śpiączce i  w stanie minimalnej świadomości?
14:20-14:40
dr Agnieszka Hamerlińska-Latecka
Zaburzenia mowy, komunikacji i czynności prymarnych po częściowym przeszczepie twarzy na tle choroby nowotworowej
14:40-15:00
Dyskusja
15:00-15:30
Przerwa kawowa


15:30-17:00
Warsztaty
 mgr Kamil Małecki, mgr Karolina Mazurkowska  NAVITA - Terapia ręki

mgr Róża Sobocińska Kij i rym batuta dla Twojej mowy -  ćwiczenia, stymulujące mowę osoby  z jąkaniem

mgr Marta Brust Analiza zachowań komunikacyjnych dziecka z autyzmem

mgr Alina Siemianowska-Bloch  Karmienie osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym

mgr Agnieszka Kwiatkowska  Logopeda wobec śpiączki

DO POBRANIA:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz