poniedziałek, 28 grudnia 2020

LOGOPEDIA W DOMU

Po dłuugiej przerwie wracam z cyklem artykułów dla Was, pt. LOGOPEDIA W DOMU.

Czy istnieje idealna pomoc logopedyczna? Niedroga? Niewielka? Łatwodostępna? Daje dużo zabawy? Rozwija mowę i komunikację? Doskonali wiele sfer rozwoju dziecka? Jest dla dzieci w każdym wieku?

A przede wszystkim angażuje dziecko i daje wieeeele radości i zabawy J?

Niemożliwe?

A jednak J


BAŃKI MYDLANE - ĆWICZENIE NIE TYLKO ODDECHOWE

Chciałabym Wam dziś opowiedzieć o nieoczywistych korzyściach, które możemy osiągnąć poprzez robienie baniek mydlanych. Poniżej opisałam je krótko i zwięźle.


ROZWIJAJĄ UMIEJĘTNOŚCI PRZED POJAWIENIEM SIĘ PIERWSZYCH SŁÓW:

 1. Budują pozytywną relację opartą na świetnej zabawie. To rozwija u dzieci poczucie chęci udziału w tym co chcemy z nimi ćwiczyć.
 2. Rozwijają percepcję wzrokową i koordynację ruchową.
 3. Rozwijają wspólne pole uwagi.
 4. Rozwijają kontakt wzrokowy, u dzieci które mają z tym trudność:
  1. Puszczamy dużo baniek, zakręcamy pudełko z bańkami, czekamy aż dziecko popatrzy na nas i wtedy w nagrodę puszczamy bańki.
  2. Łapiemy jedną bańkę mydlaną na aplikator, zbliżamy ją do własnego oka i patrzymy przez bańkę na dziecko, próbując „złapać” z dzieckiem kontakt wzrokowy.
 5. Oczywiście to bardzo dobre ćwiczenie oddechowe, rozwijające naukę dmuchania, kontrolowanie fazy wydechu – szybkiej/wolnej, krótko/długo. A do tego podczas dmuchania widać od razu jego efekty w postaci bańki
 6. Ćwiczenia mięśni aparatu artykulacyjnego.
 7. Sprzyjają inicjowaniu zabawy.
 8. Uczą czekania, rozumienia komunikatu STOP.
 9. Rozwijają funkcjonalną komunikację – to świetna okazja do nauki proszenia przez dziecko kontynuowania aktywności.
 10. Uczą naśladowania.
 11. Przygotowują do gestu wskazywania palcem.
 12. Uczą gestów służących komunikacji, np. jeszcze, nie ma, potakiwania głową, koniec, papa.
 13. Super sprawa do nauki zabawy naprzemiennej, poprzez puszczanie baniek na zmianę.
 14. Rozwijają myślenie  przyczynowo- skutkowe.
 15. Rozwijają rozumienie mowy, np.:
  1. Rzeczowniki, np. części ciała (gdy bańka wyląduje na danej części ciała, lub ją tam „umieścimy”), nauka mebli (podobnie jak z częściami ciała),
  2. Przyimki przestrzenne, np. na stole, pod stołem.
  3. Czasowniki: stop, łap, dmuchnij, otwórz, zamknij, włóż, wyjmij, szybkie, wolne, daj mi.
  4. Przymiotniki: dużo/mało, duże/małe.
  5. Rozumienie pytań:Czy chcesz więcej baniek (potakiwanie)? Gdzie są bańki? Kto chce bańki?
  6. Wykonywanie poleceń prostych i złożonych przed dmuchnięciem baniek, np. podskocz i zrób bańki, klaśnij i zrób bańki, pokaż nos i zrób bańki.


ROZWIJAJĄ MOWĘ CZYNNĄ, CZYLI TO CO DZIECKO MÓWI:

16. Przykładowe słowa dla dzieci które zaczynają uczyć się mówić:

  • Puszczanie baniek sprzyja wypowiadaniu dużej ilości wykrzyknień, wyrażeń emocjonujących  –Łaaał, jeeej, o jacie, o – oł, o – nie -> nie ma (wraz z gestem)
  • Bam, bach (proste głoski)
  • Ba (pierwsza sylaba może być skrótem na słowo bańki)
  • Daj
  • Ja
17. Przykładowe słowa dla dzieci na etapie prostych słów:
  • Tu
  • Tam
  • Tutaj
  • Proszę
  • Duża/mała, dużo/mało
  • Proszę
  • Stop
18. Przykładowe słowa dla dzieci na etapie wypowiadania wyrażeń i zdań:
  • Daj mi bańki
  • Chcę jeszcze
  • Ja chce bańki
  • Ja chcę
  • Teraz ja
  • Nie ma baniek itp.
19. Nauka artykulacji -  nazw obrazków rozłożonych na podłodze na których lądują bańki, zadaniem dziecka jest nazwać dany obrazek i dmuchnąć na ilustrację bańki lub odwrotnie nazwać wszystkie obrazki na których „wylądowały” bańki.

20. I ostatnie – ale nie najmniej ważne - puszczanie baniek to bardzo motywująca aktywność, która jednocześnie może być formą nagrody po zakończonych zajęciach, przerobieniu jakiegoś materiału lub formą przerywnika – aktywatora podczas zajęć. 


Dobrej bańkowej zabawy !:))))

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz